Til Fagpersoner

Til barnet/den unge tilbyder jeg:

 • Socialpædagogisk støtte efter lov om social service §52. Stk. 3. (6) og (9).
 • Udpegning af en fast kontaktperson for barnet eller den unge eller for hele familien.
 • Socialpædagogisk støtte til den unge og familien, der har behov for støtte til at skabe og fastholde den unge i en positiv udvikling. Den pædagogiske indsats indrettes altid individuelt efter den unge og familiens behov.

Jeg yder støtte i motiverende og narrative samtaler med udgangspunkt i den unges
følelsesmæssige og mentale tilstand her og nu.

Anden hjælp, der har til formål at yde rådgivning, behandling og praktisk og pædagogisk
støtte:

 • Støtte i at rådgive og vejlede den unge og familien i en god kommunikation og
  samarbejde.
 • Støtte i at fastholde og vedligeholde sunde og positive relationer i skole, netværk og andet, der er vigtig for den unge.

Jeg tror på og har erfaring med, at en troværdig systemisk og helhedsorienteret indsats kan
skabe positive forandringer hos børn/unge og familier.

Til forældre med barn anbragt uden for hjemmet:

Jeg tilbyder socialpædagogisk støtte efter lov om social service §54:

 • Vejledning, rådgivning og sparring med familien omkring den gode kommunikation
  med barnet/den unge anbragt uden for hjemmet.
 • Støtte til familien med at samarbejde med sociale myndigheder, anbringelsessted(er) og andre relevante indsatser omkring barnet og familien.

Jeg vægter en helhedsorienteret indsats og ved, hvor vigtig kommunikationen for alle, der er
omkring det anbragte barn.

Jeg møder altid familierne professionelt og fordomsfrit med en nysgerrighed og lyst til at
samarbejde om at skabe den bedst mulige indsats omkring familiernes situation. Jeg
tilrettelægger alle indsatser i familier individuelt og laver en faglig vurdering i samarbejde
med familierne om den pågældende indsats.

Til den unge/voksne tilbyder jeg:

 • Socialpædagogisk støtte efter lov om aktiv beskæftigelse (kap. 9b)
 • Socialpædagogisk støtte til den unge/voksne, som har behov for støtte til at komme nærmere uddannelse eller beskæftigelse.

Jeg støtter alle parametre i at nå nærmere en beskæftigelse såsom ansøgninger, praktikker,
vejledning og motivation.

Jeg tror på, at beskæftigelse er vigtigt for menneskets trivsel, og mit mål er altid at bringe
den unge/voksne i beskæftigelse. Målet hen til beskæftigelse tilrettelægges altid individuelt
med en faglig vurdering i, hvad borgeren kan og er klar til ved indsatsens begyndelse.