Privat Støtte

Føler du dig fastlåst i en situation eller en relation, og vil du gerne have hjælp, men ønsker ikke at være en ’sag på kommunen’? Har du brug for støtte til en specifik problematik uden at det trækker i langdrag? Alle mennesker kan komme i situationer, som de ikke er i stand til at håndtere, og hvor hjælp fra ens nærmeste ikke er tilstrækkelig.

Det er en privat og uafhængig mentorordning med egenbetaling. Jeg rykker hurtigt ud, og du bliver ikke registreret nogetsteds. (Dog gør jeg opmærksom på, at jeg kun påtager mig opgaver i at støtte og vejlede indenfor lovens rammer, da jeg som professionel har en skærpet underretningspligt).

Et mentorforløb starter altid op med minimum 2 timers samtale, hvor der klarlægges og skræddersys et videre forløb i samarbejde med borgeren. Jeg lægger stor vægt på, at det ’rette match’ er tilstede, da det er vigtigt, at der opstår tillid i relationen. Ofte er det omstændigheden af, at jeg ikke er kommunal, at der er nok til en positiv start på samarbejdet.

Du vil få udleveret mit telefonnummer, så du altid kan komme i kontakt med mig. Ofte kan spørgsmål også besvares på sms. Jeg er tilstede og tilgængelig når det er svært!

Jeg arbejder indenfor alle aldersgrupper og har en bred erfaring indenfor diagnoser.

Priser på mentorordning

Opstart 2 timer (indledende samtaler med familie og den unge, både samlet og individuelt)

490,- pr. Time plus 3,80 kr. Pr. kørt kilometer med udgangspunkt fra Gribskov kommune.

Giv mig et uforpligtende telefonopkald eller send en mail, så kan vi sammen finde ud af,
hvad der er af muligheder for dig.

Eksempler på indsatser, Jeg kan yde støtte til:

 • Pædagogisk udredning, så støttebehovet afdækkes
 • Indblik i familiedynamik.
 • Motivation til misbrugsbehandling.
 • Støtte til at bryde skolevægring.
 • Hjælp til at få kriminalitetstruede unge på rette spor.
 • Støtte til planlægning og struktur i hverdagen,herunder hverdagsliv, økonomi,
  kontakt til myndigheder, borger.dk, økonomi, mm.
 • Uddannelsesvejledning
 • Hjælp til koordinering af handle – og uddannelsesplan med forvaltning/jobcenter.
 • Ledsagelse, støtte og bisidder ved vigtige samtaler/besøg hos politi, bank, skole,
  sagsbehandler, uddannelsesinstitution, arbejdsgiver, etc.